İlki 1974 yılında yayımlanan yazılarımın büyük çoğunluğu “sipariş” türünden. Yani birileri şu konuda ya da şu medya ortamında yazmamı veya şu seminer, kurultay vb’de anlatmamı/konuşmamı istedi; ben de yazdım, anlattım/konuştum. Kitaplarda, dergilerde, bültenlerde yer alanların bir bölümüne şimdilerde internetten erişilebilirken, çoğunluğuna ne internetten ne de başka türlü erişebilmek neredeyse mümkün değil. Öyle ya da böyle emek ve zaman harcanarak hazırlanan, öyle ya da böyle birikim ve deneyim içeren bu yazıların, derli toplu yayımlanması durumunda bir biçimde işe yarayabilecekleri düşüncesi, bu web sitesinin hazırlanmasının gerekçesi oldu.

Sitede yer alan yazıların;

  • bir kısmının içeriği, dönemin mevzuatına değiniyor. Mevzuattaki değişiklikler yazılardaki ilgili bölümleri kaçınılmaz olarak eskitmiştir, eskitecektir. Okuyucunun bunu gözden kaçırmayacağı umulmaktadır.
  • bir kısmı, yayımlandığı kaynaktaki görüntüsü ile aktarılmıştır. Dolayısıyla da söz konusu kaynaktaki yazım hataları, düzeltme  olanağı olmadığı için, olduğu gibi yansımaktadır. Okuyucunun anlayış göstereceği kabul edilmektedir.
  • bir kısmı, içeriğine dokunulmadan, yalnızca yazım hataları düzeltilerek sayısal ortama yeniden aktarılmıştır.
  • bir kısmının, işlenen bazı konuların zamanla güncelliğini yitirmiş, sorunların çözümlenmiş olması nedeniyle önemi azalmış olabilir.
  • bir kısmında yer alan siyasi, ekonomik, sosyal, idarî vd konulardaki değerlendirme, görüş ve  saptamaların zaman içinde ne ölçüde doğrulandığının değerlendirilmesini okuyucu yapacaktır.
  • dördü iki yazarlı olup, adı geçen değerli yazarlarla ortak çalışmaların ürünleridir. Ancak, yazılarımın hemen hepsinin son biçimini alma sürecinde, hayat ortağım sevgili eşim, Azize Eser’in önemli katkıları olmuştur.

 

Haziran 2013

 

 

0561647