Mehmet Kayadelen'in Kısa Yaşam Öyküsü

1947 yılında Mersin'de doğdu. Mersin'in ilk kuyumcularından İbrahim ile en eski ailelerinden birinin kızı olan Naime'nin (Everest) sağ büyütebildikleri dokuz çocuğundan beşincisidir.

1967 yılında Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesinden, 1973 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Fizibilite Etütleri Dairesinde (1974-1982), Devlet Yatırım Bankası (1987'den itibaren Türkiye İhracat Kredi Bankası) Teknik Değerlendirme ve İzleme Dairesinde (1982-1989), Türkiye Halk Bankası Proje Değerlendirme Müdürlüğünde (1989-1992), İller Bankası Proje İzleme, Yönlendirme ve Uygulama Birimi ile Etüt Plan ve Yol Dairesinde (1992-1999) çeşitli kadrolarda ve Türkiye Taşkömürü Kurumunda (2000-2003) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili  olarak görev yaptı.

2004 yılından sonra serbest danışman olarak çalıştı; madencilik sektörü ile Avrupa Birliği ve kalkınma ajansları hibelerinden yararlanılması alanlarında hizmet verdi. 

Maden Mühendisleri Odasının Yönetim Kurulu dahil hemen her organında yer aldı, mesleki yayınlarında editörlük yaptı; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin çalışmalarına katkıda bulundu.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ODTÜ Mezunları Derneği (ve Enerji Komisyonu) üyesidir. Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Çeşitli konularda yayımlanmış çok sayıda makalesi ve bildirisi vardır.

Mersin'in en eski ailelerinden birinin kızı Azize Eser'in (Şanlı) eşi, Duygu ile İbrahim Ozan'ın babası ve Güneş Ali Erdemir ile Deniz Ekin ve Evrim Kayadelen'in dedesidir. 

Ankara'da yaşamaktadır.

0553131