Mehmet Kayadelen'in Kısa Yaşam Öyküsü

1947 yılında Mersin'de doğdu. Mersin'in ilk kuyumcularından İbrahim ile en eski ailelerinden birinin kızı olan Naime'nin (Everest) sağ büyütebildikleri dokuz çocuğundan beşincisidir.

1967 yılında Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesinden, 1973 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Fizibilite Etütleri Dairesinde (1974-1982), Devlet Yatırım Bankası (1987'den itibaren Türkiye İhracat Kredi Bankası) Teknik Değerlendirme ve İzleme Dairesinde (1982-1989), Türkiye Halk Bankası Proje Değerlendirme Müdürlüğünde (1989-1992), İller Bankası İzleme, Yönlendirme ve Uygulama Birimi'nde ve Etüt Plan ve Yol Dairesi'nde (1992-1999) çeşitli kadrolarda ve Türkiye Taşkömürü Kurumunda (2000-2003) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili  olarak görev yaptı.

2004 yılından itibaren serbest danışman olarak çalışmakta; madencilik sektörü ile Avrupa Birliği ve kalkınma ajansları hibelerinden yararlanılması alanlarında hizmet vermektedir.

Çeşitli sektörlerden projelerin hazırlaması, değerlendirilmesi, finansmanı ve izlenmesi konularında başta Devlet Yatırım Bankası, Dünya Bankası, BM Sınai Kalkınma Örgütü gibi kurumlarca düzenlenenler olmak üzere, yurt içinde ve dışında çok sayıda eğitim programına katıldı. Çeşitli kuruluşlarca düzenlenen sanayi, madencilik ve sosyal kalkınma konulu projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik çok sayıdaki eğitim programında eğitmenlik yaptı.

Maden Mühendisleri Odasının Yönetim Kurulu dahil hemen her organında yer aldı, mesleki yayınlarında editörlük yaptı; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin  ve Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu'nun çalışmalarına katkıda bulundu.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ODTÜ Mezunları Derneği (ve Enerji Komisyonu),  Ankara'daki Mersinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile İstanbul'daki Mersin Liselileri Derneği  üyesidir.

Çeşitli konularda yayımlanmış çok sayıda makalesi ve bildirisi vardır.

Mersin'in en eski ailelerinden birinin kızı Azize Eser'in (Şanlı) eşi ve Duygu ile İbrahim Ozan'ın babasıdır.

Ankara'da yaşamaktadır.

0366080